web Terms of service

Gratis verzending in Nederland, Belgïe en Duitsland

Terms of service

Algemene voorwaarden HGF Happygetfit E-mail: happygetfit@gmail.com Website: happygetfit.com

Definities

1. HGF Happygetfit: Happygetfit, gevestigd te Cruqius onder KvK nr. NL003868378B08. 2. Klant: degene met wie HGF Happygetfit een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: HGF Happygetfit en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens HGF Happygetfit.

  2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

  3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

    derden uitdrukkelijk uit.

Hoge korting!

Unavailable

Sold Out